Haugesund Ishockeyklubb

Haugesund Ishockeyklubb – Seagulls er en ishockeyklubb fra Haugesund som ble stiftet 9. januar 2009. Klubben heter offisielt Haugesund Ishockeyklubb, og har Haugesund Ishall som hjemmebane.

Haugesund Ishockeyklubb er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Ishockeyforbund (NIHF) og Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.

Klubben hadde ved utgangen av 2020 – 330 aktive medlemmer. Disse er fordelt på ulike lag som deltar i seriespill administrert av NIHF og regionen. Klubben har et seniorlag som deltar i 3.divisjon ishockey Region Sørvest for herrer. 

Haugesund Ishockeyklubb er en dugnadsbasert klubb som er avhengig av kompetansen til og engasjementet fra utøvernes foresatte. Styret er klubbens øverste myndighet og velges av medlemmene på årsmøtet som avholdes første kvartal hvert år. Her vedtas også organiseringen av klubben. Styret har det øverste ansvaret for alle operative og sportslige forhold i klubben. 

Visjon

Seagulls, en klubb for alle. 

Haugesund Ishockeyklubb skal være den foretrukne klubben i regionen for å lære å spille ishockey. Det videre tilbudet og miljøet i klubben skal sikre at utøverne er motiverte og fortsetter i klubben i hele sin aktive hockeykarriere.  

Verdier

Haugesund Ishockeyklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett:
Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.  

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Haugesund Ishockeyklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.  

Haugesund Ishockeyklubb sine verdier: Idrettsglede, mestring og trivsel for alle. 

Verdiene skal hjelpe oss til 

  • å skape et godt klubbmiljø der vi tar godt vare på hverandre 
  • å skape gode holdninger som fører til et godt treningsklima 
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 

Lag

Haugesund har denne sesongen følgende lag: