Skøyte- og hockeyskole

Haugesund Ishockeyklubb arrangerer skøyte- og hockeyskole hver torsdag fra 1700-1745 i sesongen.
Skøyte- og hockeyskolen følger skolens ferieruter, og har ferie/fri de dager der skolene også har dette.
Spørsmål kan også rettes direkte til instruktørene på skøyte og hockeyskolen, eller til en av lederne:

tommy@seagulls.no (medlemskap, registrering, generell info)
roar@seagulls.no (det sportslige)

I starten trenger barnet kun sykkelhjelm og hansker som ikke trekker fuktighet + skøyter. Har barna ikke egne skøyter eller egen sykkelhjelm kan du også få låne dette av oss.

NB! Hansker er MINST like viktig som hjelm. Isen er våt/kald, og skøyter kan være skarpe. Vi ønsker at opplevelsen hos oss skal være god, sørg derfor for gode hansker. Ettersom aktivitetene innebærer mye kryping/kravling og litt knall og fall, er hansker/votter veldig viktig.

Vi liker å ha foreldrene med oss som god støtte. I starten trenger noen barn det. Vi minner derfor de voksne om å ta på ull innerst og varme sko!

_______________________

Haugesund Ice hockey club is arranging skate- and hockey school every thursday from 1700-1745 during the season.
The skate and hockey school follows the normal school holidays, so if there is no ordinary school, we have closed as well.
You may also ask one of our instructors, or one of the leaders:

tommy@seagulls.no
roar@seagulls.no

In the beginning, the child only needs a bicycle helmet and gloves that do not draw moisture + skates. If the children do not have their own skates or their own bicycle helmet, you can also borrow this from us.

NB! Gloves are AT LEAST as important as helmets. The ice is wet / cold, and skates can be sharp. We want the experience with us to be good, so make sure you have good gloves. As the activities involve a lot of crawling and a bit of banging and falling, gloves are very important.

We like to have our parents with us as good support. In the beginning, some children need it. We therefore remind the adults to put on wool at the bottom and warm shoes!

Meny