Skøyte- og hockeyskole

Forhåndspåmelding til skøyte- og hockeyskolen

Nå åpner vi opp for forhåndspåmelding til skøyte- og hockeyskolen til vårens semester med oppstart første torsdag i januar. Påmeldingen er ikke bindende, men gjennom å melde på ditt barn får du oppdateringer og informasjon frem til oppstart via Spond.

Skøyte- og hockeyskolen har kontinuerlig opptak gjennom hele sesongen og alle barn starter på et nivå som er tilpasset barnets egne ferdigheter.

De tre første gangene er gratis og det finnes mulighet for å låne både skøyter og hjelm i prøve perioden.

Velkommen til skøyte- og hockeyskolen

Hver sesong arrangerer Haugesund Ishockeyklubb en skøyte- og hockeyskole for barn i hele regionen. 

Målet vårt er å gi alle barn som ønsker å mestre skøyter en mulighet for det. Mestringsfølelsen i hockey er stor sammenlignet med mange andre idretter. 

Vi garanterer:

 • Mestringsfølelse 
 • Trivsel 
 • Trygghet 
 • Utfordringer 
 • Læring
 • Fremgang 
 • Samhold

Vår skole drives etter DNSH modellen (Den Norske Skøyte- og Hockeyskole)

Hvem kan delta?
Vi ønsker at alle barn, både jenter og gutter i alderen 4 – 8 år som ønsker det, skal gis mulighet til å mestre skøyter og få en inngang til ishockeysporten og klubben vår.

Ishockey er en fantastisk barneidrett som gir stor mestringsfølelse, bidrar til god motorikk, koordinasjon og balanse for å nevne noe.

Fra et barn litt ustø går på isen til han eller hun opplever å klare og gå på skøyter går det som regel fort. Mestringsfølelsen er stor med skøyter på beina, og det er moro både for barnet selv og voksne å se den store utviklingen. Få, om noen, andre lagidretter kan måle seg med hockey når det gjelder motorikk, koordinasjon og balansetrening. I tillegg er hockey en lagsport som gjør at barnet får ta del i en gruppe og det sosiale aspektet ved det skal heller ikke undervurderes.

Dr. med. Paul Lereim mener ishockey er best for barn. Her kan du lese hvorfor han mener det.

«Ved å spille ishockey får man først og fremst trent koordinasjon og balanse. Men også fysisk styrke i rygg, buk, armer og ben samtidig som utholdenhet kommer nesten gratis. Som lagspill krever også ishockey sosial intelligens og samarbeid.»

Ishockey i barne- og ungdomsårene er noe man får igjen veldig mye ekstra for også i andre idretter og ellers i livet senere. Balanse, koordinasjon og motorikk er noe alle har bruk for, uansett om man skal drive idrett eller ikke.

Pris
Treningsavgiften for en hel sesong er 1700 NOK

Ett semester (fra nytt år og ut sesongen) er 1000 NOK

Søskenmoderasjon på treningsavgiften er 30% fra barn nr. 2, 50% avslag for barn nr.3 – den dyreste/eldste betaler full pris. Søskenmoderasjon gjelder ved flere barn på aldersbestemte lag samt på skøyte- og hockeyskolen.

Medlemskontingent 300 NOK
Barnet vil få utlevert en av våre offisielle skøyte- og hockeyskolen treningstøyer etter at betalingen er blitt registrert hos oss.

Oppmøte og påmelding
Treningene foregår hver torsdag kl.17-18 i Haugesund Ishall.

For at barna skal ha en god opplevelse er det viktig å møte opp i Haugesund Ishall i god tid før kl. 17:00 på torsdager. Det er anbefalt å møte opp en halvtime før den første gangen for å gjennomføre registreringen.

Treningsgruppene blir delt inn etter alder og med skille mellom skøyte- og hockeyskolegrupper. Etter fullført skole, eller når nivået tilsier at de kan oppleve mestring på lagene, får spillerne tilbud om å flytte over til aldersbestemte lag.

Det er en mulighet for å låne hjelm og skøyter de første gangene. Vi har garderober hvor barna kan skifte til skøyte- og hockeyutstyr. Her er garderobene skiltet, og personer fra klubben vil være til stede for å hjelpe dere. De tre første gangene er helt gratis for at barnet skal se om de liker seg på isen.

For sesongen 2023-24 har vi følgende lag for de minste:

U7 (oppstart januar 2024)
Barn som er født 2017 eller tidligere.

U8-10
Barn som er født 2014 – 2016.

Trening hver mandag og onsdag. Kamper spilles som turneringer i Stavanger, Bergen og Haugesund.

U11
Barn som er født 2010 – 2013.

Trening hver mandag og tirsdag. Kamper spilles som turneringer i Stavanger, Bergen og Haugesund.

Jente trening
Hver mandag er det egen trening for alle jentene i klubben. Det er da krav om fullt beskyttelses utstyr.

Fritidskassen
Fra august 2022 innførte Haugesund kommune “Fritidskassen”. Den er ment for barn og unge fra 6 til 18 år som lever i en familie med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi.

Formålet med Fritidskassen er at barn og unge i familier med stram økonomi skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, ha nødvendig utstyr til dette og kunne reise på leirer/turneringer.

Du kan få støtte til:

 • kontingent
 • deltakeravgift
 • treningsavgift
 • leirer
 • cup
 • turnering
 • andre turer i sammen med organisasjonen/klubben

Les hvordan få støtte og mer her: https://www.haugesund.kommune.no/fritidskassen/

Ta gjerne kontakt med skøyte- og hockeyskole ansvarlig, Tommy Haugsnes på tommy(@)seagulls.no eller +47 488 82 142 ved spørsmål.

Tommy Haugsnes

Skøyte- og hockeyskole ansvarlig

tommy(@)seagulls.no
+47 488 82 142