Utvalg og kontakt

Breddestyret

Styremedlem
Tone Cathrin Byrkjeland
Styremedlem
Tone Cathrin Byrkjeland

Sportsligutvalg

Elitestyre

Ingen treff.

Sekretariatutvalg

Leder
Trond Martinsen
Leder
Trond Martinsen

Drift

Marked / Sponsorgruppe

Disiplinærutvalg

Medlem
Gunnar Nyland
Medlem
Gunnar Nyland

Arrangement

Material / Anlegg

Breddeutvalg

Jenteansvarlig

Hockeyskolen

Barneidrettsansvarlig

Politiattestansvarlig

Medlemutvalg

Film / Stream / Bilder

Elite

Kioskutvalg

Strategi / Utviklingutvalg

Meny