Utvalg og kontakt

Styre

Sportsligutvalg

Sekretariatutvalg

Drift

Marked / Sponsorgruppe

Disiplinærutvalg

Medlem
Gunnar Nyland
Medlem
Gunnar Nyland

Arrangement

Material / Anlegg

Breddeutvalg

Jenteansvarlig

Hockeyskolen

Barneidrettsansvarlig

Politiattestansvarlig

Medlemutvalg

Film / Stream / Bilder

Elite

Kioskutvalg

Strategi / Utviklingutvalg

Kommunikasjons- og medieansvarlig