Nytt styre og endringer i utvalg

Det ble noen endringer i styre og utvalg i klubben ved sist generalforsamling. Her er oppdatert styre, kontrollkomite og valgkomite.
Nytt medlem i styre er Tone Cathrin Byrkjeland, ellers er det en del kjente navn fra før.
 

Styret:
Leder: Øyvind Tollaksen Velges for ett år
Nestleder: Tommy Haugsnes Velges for ett år
Styremedlem: Heidi Bjerkenes Velges for to år
Styremedlem: Tone Cathrin Byrkjeland Velges for to år
Styremedlem: Tore Samdal Lund Ikke på valg
Varamedlem: Admira Sulejmanovic velges for to år

Kontroll utvalg:
Medlem: Linda Bruås Velges for ett år
Medlem: Erik Engløkk Velges for ett år
Varamedlem: Jannicke Mallaug Velges for ett år

Valgkomite:
Leder: Roar Vigre
Medlem: Randi Engløkk
Varamedlem: Kristin Holterman Saltveit

I tillegg ble det en liten endring i Breddeutvalg.

Bredde utvalg:
Trygve og Sveinung går ut, mens Bjarte Myklebust kommer inn.

 
 
 

Meld deg på nyhetsbrev!

Fyll ut dette feltet
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Merk et valg