Innkalling til årsmøtet i Haugesund Ishockeyklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Ishockeyklubb.

Årsmøtet avholdes den 15.04.2024 i Haugesund Ishall kl. 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.04.2024 til leder(@)seagulls.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger i mappen under.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Haugesund Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Haugesund Ishockeyklubbs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haugesund ishockeyklubb kontaktes på leder(@)seagulls.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,
Styret i Haugesund Ishockeyklubb

Meld deg på nyhetsbrev!

Fyll ut dette feltet
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Merk et valg