SPONSORHÅNDBOKEN
Andre

Aski

Vi er en arbeid- og inkluderingsbedrift som jobber med å bistå mennesker i å komme i ordinært arbeid. Vi vektlegger empowerment og at arbeidssøker selv får eierskap til sin egen handlingsplan.