Treningshospitering

Reglene under gjelder for alle lag i Haugesund Ishockeyklubb. Avvik fra reglene kan forekomme etter at sak har vært fremmet for styret, og det foreligger et styrevedtak på dette.

Å spille opp/hospitere forutsetter en god dialog og et godt samarbeid mellom trenerene på både det overårige laget og det underårige laget. Det kreves også at trenerene ser egenskapene til hver enkelt spiller og på bakgrunn av dette tar med seg dette i de videre vurderingene. Fremgangsmåten for et eventuell spill på et overårig lag er som følger:

  1. Trener på overårige lag melder fra hvor mange plasser det er ledig på trening kommende uke, og hvilke posisjoner som ønskes fylt.
  2. Trener for U-lag står så fritt til å gi plassen til den/de spillere som har gjort seg fortjent til denne, først og fremst basert på sportslige grunnlag, men også med hensyn til utenomsportslig opptreden.
  3. Spillere skal betale treningsavgift til den treningsgruppen de tilhører fast.
  4. Hospitering opp bør alltid vurderes dersom treningsgruppen består av færre enn anbefalt av sportslig utvalg.
  5. I et travelt kampprogram for alle årsklasser, vil all hospitering i forbindelse med kamp bli avgjort av sportslig utvalg i samråd med gjeldende trenere.
  6. Foresatte som er uenig/ønsker forklaring på hospitering bes ta kontakt med eget lags lagleder, som da vil ta det videre til trenere og sportslig utvalg.
  7. Beslutninger angående hospitering til lag utenom Haugesund Ishockeyklubb tas av sportslig utvalg med godkjenning av lagets styre.