Lisens/forsikring

Forsikret? Styret får mange spørsmål rundt lisens og forsikringer, hva som dekkes etc. Vi skal her forsøke å forklare hva de forskjellige begrepene rent faktisk betyr. Kontingent, lisens og forsikring, eller bare lisens?

Medlemskontingent

Medlemskontingent per person, uten muligheter for familiemedlemsskap –  300,- kroner.
Skøyte- og hockeyskolen har sin kontingent innbakt i deltakeravgiften.

Kontingenten betales for et kalenderår av gangen (januar til desember). Har du ikke betalt kontingent på 300 kroner etter 01/01-2021, må denne betales inn før du kan gå på isen. Kontingent henger ikke sammen med treningsavgift, dette er to separate innbetalinger. Treningsavgiften følger hockeysesongen og er delt opp i 2 semesteravgifter (høst og vår).

Barn og unge som deltar i organisert aktivitet i klubben/lagets regi, er dekt av klubben sin barneidrettsforsikring helt frem til de fyller 13 år. Dette gjelder både aktive medlemmer som har betalt kontingenten til klubben, men også barn og unge som kun er inne for å se om ishockey er noe for de uten å først bli medlemmer.

Lisens

Alle spillere som har betalt lisens til Norges Ishockeyforbund (NIHF) har en idrettsforsikring. Lisensen faktureres direkte fra NIHF. Spillere som blir skadet bør for egen helses skyld melde inn skaden til forsikringsselskapet, selv om skaden ikke oppfattes som alvorlig nå, kan det medføre senskader.

Spillere over 13 år må ha løst lisens for å ha en gyldig idrettsforsikring under trening og kamp. Dette gjelder også A-lagsspillere, Old Boys og Damelag. Spillere under 18 år som ikke har løst lisens kan nektes å delta på treninger i de tilfeller der det avdekkes at lisens ikke er løst.

Flere forsikringsselskaper tilbyr ulykkesforsikringer etc, men mange unntar også enkelte aktiviteter fra dekningen til forsikringen. Det anbefales at spillere som velger å trene uten å løse lisens verifiserer at forsikringsselskapet faktisk dekker eventuelle skader oppstått under hockeytrening på angjeldende forsikring (ulykkesforsikring e.l.).

Spillere som skal løse lisens, men trener/spiller uten å ha løst denne, vil ikke være forsikret og kan derfor heller ikke gjøre krav gjeldende dersom uhellet er ute og spilleren blir skadet på trening eller kamp. Det er den enkelte spiller/dommer sitt eget ansvar å vite hvilken klubb han/hun er spilleberettiget for, og om lisensen er betalt.

Hvis spiller som skal ha lisens ikke har mottatt dette per post eller epost fra NIHF, bes spilleren/foresatte å ta kontakt med lisensansvarlig i klubben, slik at dette kan bestilles på deres vegne.

Hockeyforbundet har laget en egen side for lisenser, der det også er mulighet til å lese seg opp på forskjellen mellom en grunnlisens og en utvidet lisens. Les mer om det HER

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår lisensansvarlige,  via e-post: medlem(@)seagulls.no.